اطلاعات تماس

آدرس : تهران – خیابان آفریقا – پائین تر ازچهار راه حقانی(جهان کودک) – نبش خیابان بیست وسوم – شماره۶۰

صندوق پستی: ۴۴۸۳-۱۵۸۷۵

تلفن : ۸-۸۸۸۷۵۰۱۱ ( ۲۱ ۹۸+)

فاکس : ۴-۸۸۶۶۱۱۲۳ ( ۲۱ ۹۸+)