منطقهنام شعبه آدرس شعبه تلفن کد پستیشماره فکسنام مدیر شعبه پست سازمانیتلفن همراه
یکدفتر منطقه ۱رشت، میدان جهاد ،ابتدای بلوار شهید رجایی(رشتیان)، روبروی ساختمان شماره ۲ سازمان امور مالیاتی ، جنب داروخانه دکتر مهدی زاده مژدهی۰۱۳۳۲۵۸۹۲۳۶-۸۴۱۵۵۸۴۱۹۴۷۰۳۱۳۲۵۸۹۲۴۱احمد حسین غلامیمدیرمنطقه ۱۹۱۲۶۴۱۵۷۲۵
یکشعبه ابهرابهر ، کیلومتر ۷ جاده ابهر به تاکستان ،  شهرک صنعتی شریف ، خیابان صنعت یکم ۰۲۴-۳۵۲۸۸۲۰۵۴۵۶۱۱۴۵۵۸۸...اسماعیل عباسیسرپرست شعبه ابهر۹۱۹۳۴۳۶۲۱۴
یکشعبه اردبیلاردبیل ، میدان ایثار ، شهرک صنعتی فاز یک ، خیابان سیزدهم ، قطعه۹۸-۹۹۰۴۵-۳۳۶۴۵۱۹۱-۳۵۶۱۸۴۱۵۸۹۳۰۴۵-۳۳۶۴۵۱۹۴علی خدادادی فردسرپرست شعبه اردبیل۹۱۴۱۵۵۳۸۰۶
یکشعبه ارومیهارومیه ، کیلومتر ۱۳ جاده مهاباد،جنب شرکت شیر پاستوریزه پگاه ارومیه۰۴۴-۳۳۳۸۳۸۵۵۵۷۳۵۱۶۱۸۱۱۰۴۴-۳۳۳۸۴۴۳۶ابوالفضل آلیلومدیر شعبه ارومیه۹۱۴۳۴۵۷۱۲۴
یکشعبه پیرانشهرپیرانشهر ، فلکه قرآن ، ابتدای بلوار ارتش ۰۴۴-۴۴۲۳۷۶۲۰-۲۲۵۷۸۱۶۵۲۹۰۳۰۴۴-۴۴۲۳۷۶۲۰-۲۲اسماعیل مام عبدالهسرپرست شعبه پیرانشهر۹۱۴۴۴۴۶۸۵۶
یکشعبه تالشتالش ، جوکندان اول ، انوش محله ، خیابان آزادگان ، پلاک ۱۳۵۰۱۳-۴۴۲۷۸۳۶۴۴۳۷۵۱۴۴۳۲۹...سعبد بادفر طولیسرپرست شعبه تالش۹۱۱۶۰۴۲۷۶۷
یکشعبه تبریزتبریز ، جاده فرودگاه ، میدان بزرگ آذربایجان، جنب شرکت شیر پاستوریزه پگاه تبریز۰۴۱-۳۲۶۱۱۳۲۱۵۱۸۷۹۳۳۱۴۱۰۴۱-۳۲۶۱۱۳۲۲نادر وطن پورسرپرست شعبه تبریز۹۱۴۴۰۱۱۲۹۶
یکشعبه تبریز - شرقتبریز ، کیلومتر سه جاده قدیم اهر ( جاده آرپادرسی ) بعد از چشمه آب۰۴۱-۳۶۳۷۵۲۴۴۵۱۵۹۱۴۵۸۸۹...ناصر عباسیسرپرست شعبه شرق تبریز۹۱۴۴۱۴۷۵۱۴
یکشعبه تبریز - غربآذربایجان شرقی ، پلیس راه تبریز-آذرشهر ، اول جاده آخولا۰۴۱-۳۲۴۴۷۷۱۲۵۳۵۶۱۱۵۷۳۳...محمد حسین ساجدی کیاسرپرست شعبه غرب تبریز۹۱۴۴۱۰۸۱۸۷
یکشعبه خویخوی ، بلوار مطهری ، میدان نصرالهی ، کوی صنعت۰۴۴-۳۶۴۶۱۴۸۷-۹۵۸۱۵۷۶۳۳۳۱۰۴۴-۳۶۴۶۱۴۸۷-۹میر حیدر حسینیسرپرست شعبه خوی۹۱۴۳۴۰۰۲۲۳
یکشعبه رشترشت ، شهر صنعتی رشت ، ورودی دوم ، بلوار صنعت ۲ ، خیابان سوم۰۱۳-۳۳۸۸۳۰۸۰۴۳۳۷۱۸۸۶۴۸۰۱۳-۳۳۸۸۳۰۸۵مهرداد حیدریمدیر شعبه رشت۹۱۱۱۳۵۲۹۷۲
یکشعبه رشت - بلواررشت ، بلوار امام رضا(ع) ، روبروی پمپ بنزین پور صادق، شعبه بلوار امام۰۱۳-۳۸۴۲۸۱۴۴۱۷۷۹۱۸۹۳۱...محمد حسین پارساسرپرست شعبه رشت-بلوار۹۱۱۳۳۵۵۰۷۲
یکشعبه رودسررودسر ، رامدشت ، جنب باشگاه شهید انصاری ، کوی دانشگاه پیام نور ،  انبار غله۰۱۳-۴۲۶۳۱۱۴۳۴۴۸۱۸۸۵۸۴۸...سعید حسن زادهسرپرست شعبه رودسر۹۱۲۸۸۲۵۳۴۷
یکشعبه زنجانزنجان ، خیابان پروین اعتصامی ، جنب شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان۰۲۴-۳۳۷۸۸۴۳۰۴۵۱۵۷۸۹۵۱۱۰۲۴-۳۳۷۸۸۴۳۰حسین نوحه خوانیمدیر شعبه زنجان۹۱۲۲۴۱۷۰۱۷
یکشعبه سقزسقز ، بلوار کردستان ، پایین تر از ترمینال بوکان ، انبار های شرکت تعاونی روستایی۰۸۷-۳۶۲۳۴۳۱۹-۲۰۶۶۸۱۷۴۵۸۱۱۰۸۷-۳۶۲۳۴۳۱۹-۲۰فواد مرادپورسرپرست شعبه سقز۹۱۸۳۷۶۲۵۴۸
یکشعبه مرندآذربایجان شرقی ، مرند ، انتهای خیابان طالقانی ، ورودی شهرک بعثت۰۴۱-۴۲۲۳۰۷۲۳۵۴۱۹۶۳۳۹۹۳...حبیب وحیدی رادسرپرست شعبه مرند۹۱۴۱۹۰۳۷۲۳
یکشعبه میانهآذربایجان شرقی ، میانه ، شهرک صنعتی شماره یک ،گلستان پنجم۰۴۱-۵۲۲۴۶۶۵۳۵۳۱۸۱۱۴۳۴۱۰۴۱-۵۲۲۴۶۶۹۳محمد بنیادیسرپرست شعبه میانه۹۱۴۳۲۳۰۹۱۷
دودفتر منطقه ۲خراسان رضوی-مشهد-خیابان عبادی-نبش عبادی۴۲۰۵۱-۳۷۲۵۲۰۰۰۹۱۹۳۸۸۵۳۵۶۰۵۱-۳۷۲۸۴۸۵۲حمید سرگلی شاه خاصهمدیریت بازاریابی و فروش منطقه۲۹۱۵۴۲۳۵۵۶۵
دوشعبه بجنوردخراسان شمالی-بجنورد-خیابان فردوسی-نبش فردوسی جنوبی۳-پلاک۱۱۹۰۵۸۳-۲۳۱۷۵۵۰-۵۴۹۴۱۸۷۵۳۹۵۴۰۵۸۳-۲۳۱۷۵۵۰علی اصغر غلامیمدیر شعبه بجنورد۹۱۵۷۰۰۲۰۳۴
دوشعبه بیرجندخراسان جنوبی-بیرجند-بلوار شهدای عبادی-قبل از میدان ابن حسام-روبروی پارک جنگلی۰۵۶-۳۲۳۵۸۵۶۲۹۷۱۹۷۳۴۶۴۴...اعظم رضاییمدیر شعبه بیرجند۹۱۵۸۲۴۶۰۵۲
دوشعبه خراسان رضویخراسان رضوی-مشهد-خیابان عبادی-نبش عبادی۴۲۰۵۱-۳۷۲۵۲۰۰۰۹۱۹۳۸۸۵۳۵۶۰۵۱-۳۷۲۸۴۸۵۲مهدی تیموریمدیر شعبه خراسان رضوی۹۱۵۵۱۶۴۷۲۳
دوشعبه مشهدخراسان رضوی-مشهد-خیابان عبادی-نبش عبادی۴۲۰۵۱-۳۷۲۵۲۰۰۰۹۱۹۳۸۸۵۳۵۶۰۵۱-۳۷۲۸۴۸۵۲جواد افتتاحیمدیر شعبه مشهد۹۱۵۶۵۶۱۵۳۶
سهدفتر منطقه ۳استان فارس- شهر شیراز خیابان زند کوچه ۵۲ ساختمان پگاه ۰۷۱۳۲۳۰۷۵۶۰۷۱۳۴۸۱۴۷۵۷۰۷۱۳۲۳۳۶۵۹۸مجتبی ابراهیمیمدیر منطقه ۳۹۱۳۳۴۲۸۶۱۸
سهشعبه بندرعباساستان هرمزگان شهر بندرعباس بلوار علی ابن ابیطالب شهرک توحید نیایش یک۷۶۳۳۷۰۴۷۳۰۷۹۱۹۶۸۹۵۹۵۰۷۶۳۳۷۰۴۷۳۰محمد باقری قلات پایینمدیر شعبه۹۱۷۵۵۰۵۸۵۰
سهشعبه بهبهاناستان خوزستان شهر بهبهان بلوار امام خمینی (بعثت) شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه شعبه بهبهان۶۱۵۲۷۲۸۲۸۰۶۳۶۱۶۹۴۸۸۱...مریم نیکومسئول زیر شعبه۹۳۰۱۹۶۹۶۵۴
سهشعبه جهرماستان فارس شهر جهرم خیابان بلوار رهبری سرخانه بزرگ جهرم۷۱۵۴۳۷۲۹۶۹۷۴۱۳۱۱۳۹۳۴۰۷۱۵۴۳۷۲۹۶۹نوید عارفسرپرست زیر شعبه۹۳۶۲۳۶۲۹۵۱
سهشعبه جیرفتاستان کرمان شهر جیرفت کیلومتر ۱۳ جاده کهنوج  مستقر در شرکت شیر پگاه شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه شعبه جیرفت...۷۸۶۷۱۶۱۸۸۲...مهدی رفیعیمسئول زیر شعبه۹۱۳۳۴۸۶۱۹۰
سهشعبه خوزستان - ۱استان خوزستان شهر شوش دانیال کیلومتر ۳ جاده شوش دزفول مستقر در کارخانه پگاه خوزستان۶۱۴۲۸۷۴۷۵۹۶۴۷۷۱۱۴۳۱۱۰۶۱۴۲۸۷۴۷۵۹عبدالرحمن پورمحمدمدیر شعبه۹۱۶۳۴۳۵۱۹۱
سهشعبه خوزستان - ۲استان خوزستان شهر اهواز خیابان سه راه خرمشهر روبروی کلانتری ۱۹ شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه شعبه اهواز۶۱۳۳۷۹۵۹۳۰۶۱۴۸۶۱۳۳۹۶۰۶۱۳۳۷۹۸۴۴۸فرشید شهاوندسرپرست مدیریت شعبه۹۱۳۰۳۶۶۹۸۲
سهشعبه شیراز - ۱استان فارس شهر شیراز کیلومتر ۲۰ جاده شیراز مرودشت مستقر در کارخانه پگاه فارس۷۱۳۲۶۲۸۱۰۲۷۳۴۹۱۳۴۱۱۱۰۷۱۳۲۶۲۸۱۰۲امیرحسین شاه میرزائیمدیر شعبه۹۱۲۲۵۹۱۷۲۷
سهشعبه شیراز - ۲استان فارس شهر شیراز بلوار امیر کبیر کیلومتر ۵ جاده بوشهر شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه شعبه دو شیراز۷۱۳۸۴۵۰۵۳۳۷۱۷۸۱۱۱۷۳۰۰۷۱۳۸۴۵۰۵۳۳شهاب درخشانیانمدیر شعبه۹۱۷۳۱۵۸۱۴۳
سهشعبه کرمان - ۱استان کرمان شهر کرمان هفت باغ علوی خیابان شهید حیدری بعد از دانشکده چمران مستقر در کارخانه شیر پاسنوریزه پگاه کرمان۳۴۳۳۲۳۷۵۵۸۷۶۳۵۱۱۷۱۱۱۰۳۴۳۳۲۳۷۵۵۸محمد جواد محسنیمدیر شعبه۹۱۳۵۸۱۷۲۸۶
سهشعبه کنگاناستان بوشهر شهر بنک شهرک صنعتی بنک...۷۵۵۷۱۹۹۵۰۰...امیر هورمزدیمسئول زیر شعبه۹۱۷۷۱۰۲۷۷۱
سهشعبه یاسوجاستان کهکیلویه و بویراحمد شهر یاسوج شهرک صنعتی شماره سه فاز سه فرعی یک شمالی۷۴۳۳۳۱۵۱۱۱۷۵۹۳۷۴۳۰۹۴۰۷۴۳۳۳۱۵۱۱۱سید محمد امید محمدیسرپرست زیر شعبه۹۱۷۵۶۷۵۷۱۱
چهارشعبه یزدیزد، میدان همافر، خیابان ایمان، سمت چپ، کوچه اول، مقابل درمانگاه۰۳۵-۳۷۲۵۶۱۰۹۸۹۱۶۹۱۷۷۳۴۰۳۵-۳۷۲۸۴۵۱۹سیامک محمدی محمد آباد۹۱۲۰۳۵۱۰۹۴
چهارشعبه قمقم، ابتدای جاده قدیم تهران، مقابل پزشکی قانونی، کوی دانشگاه پردیس (شهید اسدالهی)۰۲۵-۳۶۶۴۰۸۷۵۳۷۱۸۱۱۶۹۵۱۰۲۵-۳۶۶۴۰۸۷۵محمد مهدی جواهریان ۹۱۲۳۵۱۷۳۷۵
چهاردفتر کاشان کاشان : بلوار دارالسلام - جنب نمایندگی ایران خودرو ۳۱۵۵۵۰۵۱۴۶۸۷۱۷۷۸۷۱۱۸۰۳۱۵۵۵۰۵۱۴۷علیرضا زمانی ۹۱۲۰۴۲۵۱۴۴
چهارشعبه شهرکردشهرکرد، خیابان شریعتی، نبش کوی ۱۹۰۳۸-۳۳۳۵۱۵۰۸۸۸۱۵۸۶۸۳۹۵۰۳۸-۳۳۳۵۱۵۰۷کیانوش ایل بیگی ۹۱۳۳۸۰۱۱۰۲
چهارشعبه صلا اراکاراک، جنب پل شهر صنعتی۰۸۶-۳۳۱۳۲۵۲۶۳۸۱۸۹۹۷۸۴۶۰۸۶-۳۳۱۳۳۷۰۹مهدی رمضانی ۹۱۸۸۴۸۱۱۷۴
چهارشعبه پگاه اراکاراک، جنب پل شهر صنعتی۰۸۶-۳۳۱۳۵۱۱۸۳۸۱۸۹۹۷۸۴۶۰۸۶-۳۳۱۳۴۹۹۱مهدی رمضانی ۹۱۸۸۴۸۱۱۷۴
چهارشعبه ۱ اصفهاناصفهان، کیلومتر ۵ جاده تهران، مقابل پالایشگاه۰۳۱-۳۳۸۰۷۶۳۶۸۱۶۱۱۹۴۶۱۹۰۳۱-۳۳۸۰۷۶۳۹احمد رضا ذوق۹۱۳۲۶۹۰۴۴۵
چهاردفتر مرکزی اصفهان، خیابان رزمندگان ، ابتدای خیابان اصفهان ویلا، فرعی اول سمت راست ، ساختمان پگاه ۰۳۱-۳۴۴۱۶۶۳۴۸۱۳۹۹۹۶۸۹۲۰۳۱-۳۴۴۱۶۶۲۴
پنجدفتر منطقه ۵تهران - اکباتان خیابان فلسفی (بیمه چهارم) ، نبش کوچه نیکومرام پلاک ۱۶۵۲۱۳۷۸۷۴۵۰۰۱۳۹۳۸۷۷۴۶۳۰۲۱۳۷۸۴۵۲۰سعید عبدالهی نژادمدیر منطقه ۵۹۱۲۳۵۴۲۸۷۸
پنجشعبه ایلامایلام - شهرک فاطمیه ، ابتدایی جاده ایوان ، سردخانه امور دام...۶۹۳۱۴۵۳۶۱۵-۶۹۳۱۷۷۱۱۵۶۸۴۳۲۲۴۵۶۸۲سعید رضاییمدیر شعبه ایلام۹۱۸۸۴۲۱۴۹۳
پنجشعبه تهران - شرقتهران - فلکه ۴ تهرانپارس ، خیابان استخر ، خیابان ۲۴۴ شرقی ، مجتمع گوشت تهرانپارس۲۱۷۷۳۵۴۳۴۴۱۶۵۶۹۸۳۹۶۱۲۱۷۷۳۵۴۳۴۴محمد حیدریسرپرست شعبه شرق تهران۹۳۷۴۵۵۴۱۱۸
پنجشعبه تهران - غربتهران - کیلومتر ۴ جاده فتح ، کارخانه شیر پگاه ۲۱۶۶۸۰۹۲۵۲۱۳۱۸۵۱۴۶۶۲۱۶۶۸۰۹۲۵۱حسین زاهدیمدیر بازاریابی و توسعه بازار استان تهران۹۱۳۱۷۱۹۵۲۸
پنجشعبه سمنانسمنان - حدفاصل میدان قو و میدان امام حسین ، بلوار پانزده خرداد جنب نمایندگی آمیکو شرکت بازارگستر پگاه ...۳۵۱۸۹۹۵۹۷۴۲۳۳۲۲۳۴۳۴۰زهره بادانگیزسرپرست شعبه سمنان۹۱۰۰۳۴۳۰۷۳
پنجشعبه سنندجسنندج - شهرک صنعتی شماره ۱ ، خیابان ۵ پگاه۸۷۳۳۳۸۳۲۰۶۶۶۱۶۸۷۴۷۴۶۸۷۳۳۳۸۳۲۰۷شمس الله حقیقانمدیر شعبه سنندج۹۱۸۱۷۱۸۱۹۱
پنجشعبه قزوینقزوین -  نرسیده به سه راه شهر صنعتی البرز جنب بوتان گاز شرکت بازارگستر پگاه۲۸۳۳۲۹۷۳۳۶۳۷۱۶۷۶۶۵۱۴۲۸۳۳۲۹۷۳۳۹هادی صفرپورسرپرست شعبه قزوین۹۱۲۳۸۲۵۹۶۸
پنجشعبه کرجکرج - جاده ملارد ، شهرک صنعتی سیمین دشت ، خیابان امید ، امید ۱ پلاک ۶۲۶۳۶۶۷۱۲۰۰۳۱۶۵۹۶۳۷۵۵۲۶۳۶۶۶۳۴۵۰ژوبین اندامسرپرست شعبه البرز۹۱۲۱۶۹۲۱۷۷
پنجشعبه کرمانشاهکرمانشاه - جاده سنندج ، شهرک صنعتی ، خیابان دهخدا ، انتهای خوارزمی شرقی ۸۳۳۴۲۸۱۷۰۰۶۷۳۸۱۱۴۳۹۴-۶۷۳۸۱۱۴۳۹۱۴۸۳۳۴۲۶۶۶۹۳کیومرث احمدیمدیر شعبه کرمانشاه۹۱۸۸۳۱۹۴۳۷
پنجشعبه گلپایگانگلپایگان - کیلومتر ۷ جاده شرکت زراعی۳۱۵۷۴۷۳۰۱۲۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱۳۱۵۷۴۷۳۲۲۵رضا حسابی سرپرست شعبه گلپایگان 
پنجشعبه گلستاناستان گلستان - گرگان ، میدان بسیج ، بلوار پگاه ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه ...۴۹۱۸۹۳۹۹۱۱۷۱۳۲۴۵۰۶۱۵بهزاد عبدی زادهسرپرست شعبه گلستان۹۱۱۳۳۱۹۳۴۷
پنجشعبه لرستانخرم آباد - کیلومتر ۱۲ جاده خوزستان ، بعد از دیواره فرودگاه ۶۶۳۳۴۷۱۴۳۹۶۸۱۴۱۶۳۶۱۵...مسعود یوسفوند مدیر شعبه لرستان
پنجشعبه غرب مازندرانمازندران - نشتارود ، خیابان ۱۵ خرداد تمشگل دفتر پگاه غرب مازندران۱۱۵۴۳۶۳۶۱۰۴۶۸۳۱۹۴۱۱۱...علی دادکاهسرپرست شعبه غرب مازندران۹۱۱۹۱۴۸۵۱۸
پنجشعبه شرق مازندرانقائم شهر - میدان جانبازان ، کیلومتر ۲ اتوبان قائم شهر به ساری ، قبل از عبور پایین لموک بازارگستر پگاه ۱۱۴۲۰۴۳۲۴۱۴۷۶۹۱۹۴۸۵۶۱۱۴۲۰۴۸۸۵۱وحید قربانیمدیر شعبه شرق مازندران۹۱۶۳۶۳۱۳۲۳
پنجشعبه همدانهمدان - بلوار سردار شهید سردار همدانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه ۸۱۳۲۵۶۹۱۶۱۶۵۱۳۹۳۹۵۱۱۸۱۳۲۵۶۹۱۶۷محمد حسن بهرامیمدیر شعبه همدان۹۱۶۱۶۱۱۷۰۲