مناقصه ها

خرداد ۲, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل به انبار فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

خرداد ۲, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی خرید پالت پلاستیکی

خرداد ۲, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل به مراکز خاص شعبه مرکز

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل به مراکز خاص شعبه مرکز
خرداد ۲, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب استیکر

آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب استیکر