مزايده ها

مهر ۱۰, ۱۴۰۱

واگذاری دو دستگاه کشنده دیما به همراه یخچال

واگذاری دو دستگاه کشنده دیما به همراه یخچال
خرداد ۲, ۱۴۰۱

آگهی م مزایده عمومی اموال مستهلک

بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی فروش اموال مستهلک ب

شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. فروش اموال مستهلک براساس شرایط جزیی ه شرح برگ شرایط مناقصه لذا متقاضیان می تواندد جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه در ساعات اداری (۸ تا ۱۷ ) به همراه اصل معرفینامه و تصویر []
دی ۵, ۱۴۰۰

مزایده عمومی ۹ دستگاه خودرو نیسان متعلق به پخش سراسری

عنوان مناقصه :    آگهی مناقصه   آگهی در محدوده :  منتشر کننده :    شرکت  پخش سراسری بازار گستر پگاه بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    اطلاعات و همشهری تاریخ انتشار : آخرین مهلت :    ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ شماره صفحه روزنامه : متن آگهی :